Robotika és mesterséges intelligencia pörgetheti fel a nyomdaipart

A nyomdaipar a kihívásokra innovatív technológiákkal válaszol. A Print Meet vándorgyűlés középpontjában a fenntarthatóság mellett a robotizáció és a mesterséges intelligencia állt. A fenntarthatóság és a környezetvédelem a nyom­da- és papíripar számára kiemelten fontos, hiszen új elvárásoknak és szabályozásoknak kell megfelelnie, emellett szükséges hangsúlyt fektetni a fogyasztók edukálására is, amely az iparág környezetbarát mivoltát foglalja magába.

TUDATOSSÁG A NYOMDA- ÉS PAPÍRIPARBAN

„Kezdeményezésünk célja, hogy bemutassuk a papír- és nyomdaipar zöld oldalát. Ennek érdekében már 13. éve hirdetünk pályázatot nyomdák, papírkeres­kedők, valamint papír- és csomagolóanyag- gyártók részére. A nevezést benyújtó vállalatok tevékenységét áttekintjük, és megvizsgáljuk, milyen lépéseket tettek a környezet terhelésének csökkentése érdekében – a technológia, a menedzsment környezettudatossága és a példamutató tevékenység vonatkozásában. A tudatosságról az idei évben lényegesen több beszá­molót vártunk, és kaptunk is többek között a mun­kaerő-foglalkoztatás és a családbarát foglalkoztatás témakörében” – emelte ki összefoglalójában dr. Endrédy Ildikó PhD, a P&E Kft. ügyvezető igazgatója.

A konferencia során több témát is érintettek az előadók, amelyek a nyomda- és papíripar jövőjét, a hulladékkezelést, a legfrissebb csomagolóipari tren­deket és a fogyasztói preferenciák helyzetét foglalták magukba.

VISZONTAGSÁGOS JÖVŐKÉPRE A FEJLESZTÉS A MEGFELE­LŐ VÁLASZ

A magyar és a globális nyomda- és papíripar kihívá­sokkal teletűzdelt időszak elé néz, hiszen a gazdasá­gi lassulással, az inflációval, valamint a technológi­ával és a humán erőforrással kapcsolatos kérdések komoly hatást gyakorolnak ezen ágazatokra.

A Print Meet két előadásblokkból állt, az egyik a robotika, a másik pedig a mesterséges intelligencia szerepét mutatta be a nyomda- és papíriparban. Ezen innovatív megoldások támogathatják az ágazat fejlődését, s választ adhatnak a felmerülő kihívások­ra. A folyamatok automatizálása és optimalizálása elősegíti a hatékonyabb működést, ezáltal megte­remtve a szereplők versenyképességének megtartá­sát és növelését.

A ROBOTOK MÁR A NYOMDAIPARBAN VAN­NAK

A Print Meet szakmai rendezvényen az előadók rávilágítottak arra, hogy a robotika és automatizálás által milyen előnyöket realizálhatnak a nyomdaipari szereplők. Markos András, a Hesse Trade Kft. ügy­vezetője beszámolt arról, hogy a Kínában fejlesztett kobotok, illetve anyagmozgatásra alkalmazott AMR-ek kiváló ár-érték arányt képviselnek. Dömötör Ákos, a Vulcan Automation ügyvezetője pedig gyakorlatias megközelítést alkalmazva fejtette ki, hogy mely területeken milyen megtérülés várható a kobotok alkalmazásának köszönhetően.

A Universal Robots egy 2020-as kutatásában a kkv-k automatizálási motiváltságát vizsgálta, amelyből kirajzolódik, hogy a magyar vállalkozások regio­nális szinten visszamaradottabbak e területen. Az ilyen irányú beruházások célja a költségcsökkentés, az emberi hibázási lehetőségek kiküszöbölése, a versenyképesség és a termelés növelése. E kutatás szerint az egyik legjelentősebb robotizációs hajlan­dóságot a nyomdaipar mutatta 2020-ban.

„A kollaboratív robotok az emberi munkaerő haté­konyságának növelését hivatottak elérni” – mondta előadásában Enyedi Márta, a Universal Robots country-menedzsere. „A beruházások során a meg­térülési ráta mellett fontos a dolgozói elégedettség is. A kobotok alkalmazásával a humán erőforrás

mentesül a megerőltető, monoton, repetitív felada­toktól. A „no code” elven működő berendezések nem igényelnek programozói tudást, azaz nem jelent komoly kihívást ezek betanítása.”

HOGYAN SEGÍTI A MESTERSÉGES INTELLIGEN­CIA A NYOMDAIPART?

A mesterséges intelligencia immár a mindennap­jainkban is szerepet játszhat, hiszen a chat GPT támogatást nyújthat bizonyos alapvető feladatok el­látásában. A szakmai rendezvényen dr. Mérő László matematikus, az ELTE Pszichológiai Intézetének pro­fesszora felvázolta, hogy a mesterséges intelligencia milyen funkciókkal segítheti az emberek munkáját. A tudós előadásában az AI közeljövőjére koncent­rált. Gáspár Csaba, a DMlab ügyvezetője a generatív mesterséges intelligenciának a világra gyakorolt hatásairól beszélt, a szakember kiemelte, hogy az új fejlesztések nem veszik el az emberek munkáját, inkább segítséget nyújtanak, ezért érdemes minél nagyobb tudásra szert tenni ezek alkalmazásával kapcsolatban. „Az AI alkalmazása a nyomdaipari felsőoktatásban” címmel tartott előadást Görgé­nyi-Tóth Pál, az Óbudai Egyetem oktatója a mester­séges intelligenciával kapcsolatos tapasztalatairól.

Innovációk által ad választ a kihívásokra a nyom­daipar. Ezek kerültek előtérbe a XXX. Print Meet szakmai konferencián, amelynek a robotika és a mesterséges intelligencia állt a középpontjában, emellett hangsúlyt kapott a fenntarthatóság és a környezetvédelem is. A GPwA minikonferencián a zöld kezdeményezések és innovációk kerültek elő­térbe, s az ezen a területen kiemelkedő vállalatokat díjaztak. A PNYME vándorgyűlésén a kobotokról és az AI-ról hallgathattak előadásokat a szakmai érdek­lődők, így hasznos ismeretanyaggal gazdagodhattak, a hatékonyságnövelésre koncentrálva.

Némethi Botond, Print&Packtech