Motiváció a nyomdászatban: elhivatottság, tudásvágy – ezek jellemzik a jövő generációját

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2008 óta rendezi meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, kibővítve az Országos Szakmai Tanulmányi Versennyel. Ezek országos döntőjére Budapesten, a Szakma Sztár Fesztiválon kerül sor, amely a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara együttműködésével valósul meg. A versenyek célkitűzése a gyakorlatigényes, „fizikai” szakmák társadalmi elismertségének és vonzerejének növelése a szakmatanulás népszerűsítése révén, a „Szakmát a kézbe” szlogen jegyében.

„Közel 50 fiatal indult az idei Szakma Sztár versenyen, 60 százalékuk Békéscsabáról, 30 százalék Győrből és 10 szá­zalék egyéb településekről, főleg Kecskemétről” – mondja Tóth Gábor, a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, valamint a Nyomda- és Papíripari Szövetség ügyvezető igazgatója. „A mi esetünkben nem a Hungexpo területén volt a döntő, mert se ofszet nyomógépet, se lemezelő­hívót nem tudtunk telepíteni, ezért csak a díjkiosztót tartottuk ott.”

NYOMDÁSZAT A SZAKMA SZTÁRON

A nyomdász stand a tavalyi koncepcióhoz képest megváltozott annak érdekében, hogy minél több fiatal érdeklődőt tudjon befogadni. A gépek bemutatására így kevesebb hely maradt, inkább az érdekességekre, a szak­ma látványos elemeire fókuszált az installáció. Számos foglalkozást tartottak a szakemberek, amelyek az iparág vonzó tevékenységeit mutatták be, így például telefon­tartó készítés, ember nagyságú dobozban való fotózás, személyre szóló ajándék készítése, saját névjegykártya és egyedi hűtőmágnes készítése.

„A győri versenyzők idén erős csapattal képviselték magukat, a formakészítők versenyén az első három helyezettet ők adták.

A békéscsabai versenyzők pedig a gépmester megméret­tetésen produkáltak ugyanilyen arányt” – emelte ki Tóth Gábor. „Az iskolák aktív részvétele mellett az érdeklődők száma is kiemelkedő volt. A saját mérésünk alapján közel 5000 darab XIX. századi kézisajtóval készült italalátétet osz­tottunk ki, ami azt jelenti, hogy megközelítőleg ilyen szám­ban látogatták meg a standunkat a fiatalok. Emellett pedig mi is úgy készültünk: minél nagyobb élményt biztosítsunk azoknak, akik a kiállításon meglátogatnak minket. Egy személyre szóló ajándékot biztosítottunk, ami egy olyan 32 oldalas egyedi magazin volt, amit diákok ter­veztek Nyomda jel címmel, és a címlapon a standunkhoz látogató érdeklődők szerepelhettek – ebből körülbelül 800-850 darabot gyártottunk másfél nap alatt.”

A PNYME és NYPSZ ügyvezetője hozzátette: a magas látogatószám az interaktív programoknak volt köszönhe­tő, de a valós eredményeket még nem lehet mérni, mert az majd a beiskolázási számokban fog megnyilvánulni. A Békéscsabai Szakképzési Centrum mellett a győri iskola is egyre erősebb, ahol a jövőben jelentősebbé válik a nyomdászképzés. „A verseny a PNYME és NYPSZ közös szervezésében valósult meg. Az ezekhez tartozó ala­pítványokon keresztül biztosítottuk a fődíjakat, azaz az első helyezetteknek 240 ezer, a második helyezetteknek 100 ezer és a harmadik helyezetteknek 60 ezer forintos ösztöndíjakat adtunk. Ráadásul ezek a versenyzők há­rom-négy állásajánlattal mehettek haza, ami szerintem a legkomolyabb elismerés, amit ilyen fiatalon kaphatnak a szakemberek” – hangsúlyozta.

KREATIVITÁS A GYAKORLATBAN – KIADVÁNY­SZERKESZTŐ TECHNIKUSOK MEGMÉRETTETÉSE

A Győri SZC Sport és Kreatív Technikum igazgatója, Csengeri Mária a megmérettetésről lapunknak azt írta, hogy kiemelt eseménye a tanévnek az oktatók és a tanulók számára is. Ez visszajelzést ad, és az oktatók meggyőződhetnek arról, hogy megfelelő színvonalon végzik munkájukat, a diákok pedig láthatják az elsajátí­tott ismeretek és képességek gyakorlati alkalmazhatóságát.„ A nyomdaipar és a kiadványszerkesztő techniku­si mesterségek bekerülése a versenybe rangot adott a szakmának” – mondta az igazgató.„ Iskolánk évente több tanulóval vesz részt a Hungexpón, a tanulók számára elismerést jelent a csapatba való bekerülés. Szívesen dolgoznak a kiállításon több napon keresztül, és lelkesen ismertetik az érdeklődőknek a szak­ma jellemzőit, elmondják: miért érdemes ezt tanulni, mik a szépségei, és így bennük is tudatosul, hogy érdemes ezt csinálni. A cél viszi magával az érdeklődő diákokat, motiváltságukat jelzi az is, hogy a versenyfeladat gyakor­lati részének megvalósítását önállóan végzik, az ötleteik alapján tanórán kívül is – nemcsak az interneten elérhető anyagokkal, hanem cégeket felkeresve, egy-egy technikai megvalósításhoz segítséget kérve – sokat dolgoznak a megtervezett produktum(ok) tökéletesítésén. Fontosnak tartják, hogy piacképes terméket tervezzenek és hozzanak létre. A szakember elmondta: motiváló hatású ez a verseny, mert számot adhatnak a tudásukról. Sikerélményt és az iskolában az eredményekért megszerezhető vizsgarészek alóli mentességet is szereznek. „Leginkább az oktatók és a tanítványok együttműködésével lehet jellemezni az előkészületet. Közösen, csapatban gondolkodnak és dolgoznak, örömüket lelik a munkában” – tette hozzá.

A SZAKMA LEGFONTOSABB ESEMÉNYE – NYOMDAIPARI TECHNIKUSOK VERSENYE

A nyomdaipar három évvel ezelőtt szerepelt először, a verseny gyorsan a szakmai oktatás legfontosabb eseményévé nőtte ki magát. Az első fordulóban egy interaktív tesztet írnak a tanulók, az innen továbbjutók az elődöntőben, a legjobbak pedig a döntőben már gyakorlati feladatot oldanak meg.

Aki az egyes fordulókban 60 százalék felett teljesít, az adott vizsgarész alól mentesül jeles eredménnyel.

„A tanulókat már a tanév elejétől fogva folyamatosan készítjük fel az interaktív fordulóra, tulajdonképpen ez egy előrehozott vizsga számukra – félévkor már a teljes tananyagot tudni kell” – mondja Fazekas Tünde, a Békéscsabai SZC Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium igazgatója. „A versenynek ebben a szakaszá­ban főleg a felmentés lehetősége motiválja őket, hogy hónapokkal hamarabb megszerezhetik a jó jegyet az írásbeli vizsgarészből. Azt, hogy év végére mekkora jelentősége lesz az egésznek, általában ilyenkor még nem érzik át.”

Az iskola vezetője részletesen kifejtette, hogy zajlik a verseny. Az elődöntők üzemi körülmények között zajlanak: a gépmesterek a Pátria Nyomdában és az előkészítők ugyanitt versenyeztek az idén.

„Az oktatók számára komoly kihívás a napi munka mellett a versenyre való felkészítés, mindenkitől extra erőfeszítést kíván” – teszi hozzá. „Az írásbelire minden­kit felkészítünk, a későbbi fordulókra a továbbjutókkal még külön is gyakorolunk.

Ezzel mindenképpen nyernek, mert a szokásosnál is mélyebben kell elmerülni egy-egy témában (ilyen pél­dául a digitális nyomdagép működtetése is). Természe­tesen minden munkatársunk nagy energiákat mozgat meg, hiszen nekünk nagyon fontos, hogy a tanítványa­ink valóban ezt a pályát válasszák, a bizonyítvány után tényleg nyomdászként helyezkedjenek el. A versenyen való részvétel ezt a célt erősen támogatja.” A szakember szerint a teljes folyamat nagy hatást gya­korol a szakma iránti elköteleződésre. A nyomdaipari vállalatoknak pedig olyan platformot jelent, ahol képesek hatékonyan megszólítani a fiatalokat.

„Három év alatt eljutottunk odáig, hogy az alsóbb év­folyamok tanulói élénken érdeklődnek a verseny iránt. Menő dolog, egyfajta megelőlegezett bizalom, ha valakit delegálunk a segítő csapatba, amit ki kell érdemelni. Lassan a beiskolázásra gyakorolt hatása is megjelen­het, viszont a már bent lévő diákok elköteleződésére és pályaszocializációjára egyértelműen pozitív hatása van” – foglalja össze az iskola igazgatója.

BIZONYÍTÁSI VÁGY

„A Szakma Sztár versenyen először mutathattam meg igazán az öt év alatt szerzett szakmai tudásomat, ami számomra meglepő módon jól sikerült. Őszintén, az elején azt sem gondoltam, hogy az elődöntőből tovább­jutok. A középdöntőtől nagyon féltem, de utólag látva nem volt rá okom. Úgy gondolom, hogy viszonylag kön­nyű volt teljesíteni a gyakorlati feladatrészt, és a szóbeli is jól sikerült” – ezt még a döntő előtt nyilatkozta Váczi Katalin Ilona, a Szakma Sztár verseny első helyezettje.

A fiatal szakember hozzátette: „A verseny három fordu­lója ébresztett rá arra, hogy kár lenne elhagyni a szak­mát, és más irányba elmenni. A helyezéstől függetlenül engem büszkeséggel tölt el, hogy eljutottam idáig.”

A Szakma Sztár egyaránt összpontosít a kiválóságokra és az interaktív élményekre, s ezek sikeresen hozzájárul­nak a fiatalok pályaválasztásának ösztönzéséhez.

A verseny tisztázta, hogy a praktikus képzés és a szakmai versenyek kulcsfontosságúak lehetnek az ifjú tehetségek felkutatásában és fejlesztésében, valamint abban, hogy a fiatalok számára vonzóvá tegyék a nyom­daipart. A verseny bebizonyította, hogy a szakma és a szenvedély találkozása valóban csodálatos eredménye­ket hozhat.

#Némethi Botond