Társ az EPR és termékdíj kezelésben

Napjainkban egy új szabályozás tartja lázban számos terület mellett a magyar nyomda- és csomagolószer gyár­tó ipart. Az EPR, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősség, a hulladékgazdálkodás terén elterjedt rendszer, mely az extended producer responsibility mozaikszó rövidítése. Az EPR rendszert az Európai Unióban és Magyaror­szágon is a környezetvédelmi törvények határozzák meg (80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet), és lényegében arra törekszik, hogy a termelők felelősséget vállaljanak a termékeik egész életciklusának hulladékkezeléséért és újrahasznosításáért. Ezen elv alapján az EPR rendszer bevezetése Magyarországon is fontos lépés volt a fenn­tartható hulladékgazdálkodás felé, és számos vállalatnak kellett alkalmazkodnia az új előírásokhoz.

Követve az EPR bevezetésének új kihívásait, a Scroll­MAX, mint nyomdaipari vállalatirányítási rendszerek fejlesztője, aktívan igazodott az új szabályozásokhoz.

Az újdonságok kihívást jelentettek a gyártók és válla­latok számára, akiknek új stratégiákat és megközelí­téseket kellett kialakítaniuk a termékek tervezésétől kezdve egészen a hulladékkezelésig. A ScrollMAX szakértők segítségével innovatív megoldásokkal állt elő, hogy támogassa ügyfeleit az EPR intézkedések­hez való alkalmazkodásban. Az új rendszer funkció­kat kínál a termékéletciklus nyomon követéséhez, az anyagok újrahasznosításának optimalizálásához és a szigorúbb jelentési követelmények teljesítéséhez, mindezt egyszerűen integrálható módon.

A termékdíj, amellyel kapcsolatos módosítások 2023.07.01-től léptek életbe, most már kizárólag a körforgásos termékeket terheli meg. Fontos megje­gyezni, hogy ez a körforgásos termékek kör lénye­gében megegyezik a korábbi termékdíjas termékek körével. Ezzel együtt fennmaradt a számlán történő feltüntetési kötelezettség, valamint az adóhatóság felé történő bevallási kötelezettség is, ezáltal bizto­sítva a teljes átláthatóságot és jogi megfelelést.

Az egyetlen lényegi változás a termékdíj összegében mutatkozik meg. Az előzőleg fizetendő díj összege immár nulla forint (0 Ft), mely az új szabályozásnak megfelelően került meghatározásra, tehát a TD-EPR (Termékdíj – Extended Producer Responsibility) értéke mostantól minimális díjat, pontosabban nulla forintot jelent.

Az új díjtétel bevezetésének pontos betartásával és folyamatos tájékoztatással a ScrollMAX továbbra is garantálja a zökkenőmentes működést az új sza­bályozási környezetben. Az új szabályozás változá­saira való gyors és hatékony reagálás érdekében a ScrollMAX csapata számos lépést tett a folyamatok könnyítése és az ügyfeleknek nyújtott támogatás érdekében. Az EPR bevezetése és az ezzel járó új ter­mékdíj kategóriák kezelése kiemelt figyelmet kapott a fejlesztési folyamat során. Ennek eredményeként a rendszerben a Termékdíj kategóriák törzs bővült EPR tétel hozzárendelési lehetőséggel. Az EPR kódok és a hozzájuk tartozó díjak kialakításában a program segítséget nyújt a felhasználóknak a választási lehetőségek felkínálásá­val. A felhasználóknak lehetőségük van a termékdíj és az EPR díj kódokat együttesen vagy külön-külön is rögzíteni.

Például, amikor egy reklámhordozó terméket kezelünk, előnyös lehet az EPR és a termékdíj tételt összerendelni. Ezáltal a számlázás során mindkét díjtétel egyszerre kerülhet a számlára, ami átlátha­tóbbá és egyszerűbbé teszi az adminisztrációt. Más esetekben, mint például egy papírdoboz terméknél, ahol az EPR kötelezettje a vevő, elegendő a termék­díj tétellel foglalkozni. Az EPR kód megjelenítésére ebben az esetben nincs szükség, csak a tömeg adat közlése ajánlott.

A korábbi záradékszövegekhez képest új kiegészíté­sek is elérhetőek, amelyek kifejezetten az EPR díjjal kapcsolatos kötelező elemekre fókuszálnak.

Emellett a rendszer négy különböző beállítást kínál a díjtételek számlaképen történő megjelenítésére. Az új lekérdezés felület lehetővé teszi, hogy az EPR és a termékdíj adatai könnyen és átlátható módon szere­peljenek. Ezek az adatok szolgálják majd a bevallás alapját, ami kulcsfontosságú a jogi követelmények teljesítése szempontjából.

Gyakori kérdés, hogy mennyire tekinthető végle­gesnek az aktuális állapot a törvényhozás, s így a program oldaláról? Az ilyen típusú szabályozások ritkán tekinthetők teljesen véglegesnek, és ez az új termékdíj és EPR rendelet esetében sem kivétel. A jogszabályok gyakran változnak, kiegészülnek vagy módosulnak az idő múlásával, hogy megfeleljenek a változó környezeti és gazdasági körülményeknek.

A ScrollMAX tudatában van ennek a dinamikus jellegnek, és elkötelezett amellett, hogy ügyfeleinek mindig naprakész információkat és megoldásokat nyújtson. A Scroll termékdíj tanácsadói szakemberek segítségével rendelkezésre állnak, akik folyamatosan követik a szabályozási változásokat, így biztosítva, hogy a rendszer mindig alkalmazkodjon az aktuális jogi előírásokhoz és szabályozásokhoz.

Az ügyfelek széles körű támogatást kérhetnek a ScrollMAX-tól az EPR és termékdíj rendszerének kezelésében. Kollégáink számos területen segítsé­get nyújtanak, hogy az ügyfelek zökkenőmentesen alkalmazkodhassanak az új szabályozáshoz és az új funkciókhoz. A rendszer support felületén keresz­tül oktatások és tanácsadás is igényelhető, hogy megértsék a folyamatot és magabiztosan tudják használni a rendszert. A kérdések leggyakrabban kódok megalkotásával vagy a kidolgozott kódok rögzítésével, valamint az ezekhez tartozó díjtételek és záradékok paraméterezésével kapcsolatosak.

Mindent megtettünk, hogy ügyfeleink a rendelkezés­re álló információk alapján naprakész tájékoztatást kaphassanak, valamint, hogy a Scroll a szabályozá­sok hatályba lépésekor megfeleljen minden köve­telménynek. Mindehhez mi magunk is segítséget kértünk. Szakértők támogatását és iránymutatását vettük igénybe, rendszeresen egyeztettünk ügyfe­leinkkel, a szabályozásoknak való megfeleltetést követően pedig partnereink egyedi elvárásainak, kényelmi igényeinek kivitelezésébe fogtunk – szintén specialisták bevonásával. Ezeken túl, annak érde­kében, hogy még hatékonyabban és hitelesebben válaszolhassuk meg felhasználóink kérdéseit, három kollégánk államilag tanúsított Környezetvédelmi Termékdíj Asszisztens képzésen vett részt.

Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben az ügyfél bizonytalan vagy kétségei vannak a jogszabályok alkalmazásával és értelmezésével kapcsolatban, és nem tudja, hogyan kell pontosan elszámolnia, azt javasoljuk, hogy konzultáljon az arra szakosodott jogi vagy adóügyi szakértőkkel.

scrollmax.hu