Egy új fejezet a könyvgyártásban

Világpremier: SigmaLine Compact és Antaro – a forradalmi megoldás az ipari digitális könyvgyártáshoz

2023. szeptember végén a Müller Martini svájci Print Finishing Centerében új fejezet nyílt a könyvgyártásban. Több mint 120 látogató tapasztalta meg élőben az automatizálás azon szintjét, amely ma a könyvgyártásban lehetsé­ges. A bemutatott könyvgyártó sorok fenntarthatóan növelik a nyomdai továbbfeldolgozás termelékenységét.

A D/A/CH régióból (Németország-Ausztria-Svájc) és Kelet-Európából több mint 120 vendég fogadta el a Müller Martini meghívását a Zofingenben található Print Finishing Centerbe (PFC). „A látogatókat figyelve igazán érezni lehetett, hogy meg vannak győződve arról, hogy új lehetőségek és érdekes üzleti modellek nyílnak a nyomdaipar előtt. Mi, a Müller Martini ke­ményen dolgozunk azon, hogy innovatív és jövőorien­tált megközelítéseket és megoldásokat fejlesszünk ki a piac számára. Ahhoz, hogy megmutassuk a benne rejlő lehetőségeket, olyan rendezvényekre van szük­ség, mint amilyen ez az Open House” – állítja a Müller Martini vezérigazgatója, Bruno Müller.

A Smart Factory (okos gyár) közelebb került

Az abszolút csúcspont egy új kompakt könyvgyártó sor bemutatása volt, amelyet digitális nyomtatással tekercsre nyomtatott alkalmazásokhoz terveztek. A SigmaLine Compactból, az új Antaro Digital ragasztó­kötőből és az InfiniTrim háromkéses vágógépből álló kombinációval a digitális könyvgyártás most a terme­lékenység új szintjére emelhető. „Ami lenyűgöz, az a teljes könyvsor termelékenysége, változatossága és tömörsége. A tintasugaras tekercsnyomó rendszerrel együtt egy teljes, nagy teljesítményű digitális nyomda kapható gyakorlatilag a dobozból. A nyomdaipari gyártásban a tendencia a kis, de egyedi megrendelé­sek irányába halad. Ezzel a rendszerrel a kapcsolódó követelmények optimálisan megvalósíthatók – kü­lönösen a prospektus- és a könyvgyártás esetében” – jegyzi meg Martin Wlacil, ügyvezető igazgató, Print Alliance GmbH, Ausztria.

SigmaLine Compact/Antaro Digital: minden szem­pontból fenntartható

A könyvgyártó gépsorra vonatkozó tények lenyűgö­zőek. A kimenet óránként 2000 példány, 20 mm-es vastagságingadozással könyvenként – és ez sebes­ségveszteség nélkül. Ez a kibocsátás megháromszoro­zásának felel meg a korábbi megoldásokhoz képest. Csak két emberre van szükség a teljes gyártósor működtetéséhez – egy gépkezelőre és egy segítőre. A teljes folyamatlánc helyigénye a hajtogatástól a ragasztáson át a vágásig mindössze 170 m2. Koráb­ban jóval több, mint 300 m2-re becsülték a szükséges helyigényt. A következetesen vonalkód alapú gyártás teljesen érintésmentes átállást tesz lehetővé. Ez való­jában menet közben történik és azt a rugalmasságot kínálja, amely különösen a kis példányszámok vagy az egyenkénti gyártásnál szükséges. „A hajtogatási séma megváltoztatása – például háromszorosról négyszeres produkcióra – kevesebb, mint tíz másodpercet vesz igénybe” – állította Ingolf Fritzsche, a Müller Martini digitális megoldásokért felelős termékmenedzsere.

Már az első könyv értékesíthető

A termékbemutató keretében 50, gyártási mennyiség­ben, formátumban és vastagságban eltérő felépítésű megrendelés készült élőben, kézi beavatkozás nélkül. A Müller Martini ismét bebizonyította, hogy milyen ru­galmasan és hatékonyan lehet puhafedeles brosúrá­kat, keménytáblás könyvtesteket vagy prospektusokat készíteni. A könyvsor digitális lángesze a Connex mun­kafolyamat, amely az adatokat a megfelelő formában készíti elő a gyártáshoz. A megoldás a fenntarthatóság dolgában, valamint a hulladék- és energiatakarékos­ság terén is sokat kínál. Általában az első könyv már értékesíthető. „Az Antaro ragasztókötő fejlesztésébe beépítettük a korábbi termékgenerációk során szer­zett tapasztalatainkat, valamint az új ötleteket” – hang­súlyozta Roland Reddmann, a ragasztókötő rendsze­rek termékmenedzsere. A változtatható formátumú InfiniTrim háromkéses vágógép más konstellációkban is bevált már a gyakorlatban.

A legnagyobb variálhatóság az Antaro-val

„Az új Antaro ragasztókötő számunkra könyvkötőként különösen érdekes. Egyesíti a nyomatfeldolgozás mind analóg, mind digitális világának követelményeit. A Müller Martini ezáltal megteremtette a két világ szimbiózisát” – kommentálja Christian Burkhardt, a

svájci BuBu AG vezérigazgatója. Valójában a digitá­lis és a hagyományos könyvgyártás új dimenzióba került. A két változatban elérhető Antaroval a Müller Martini egy rugalmasan alkalmazható ragasztókötési platformot dobott piacra, amely az igény szerinti szektorban (közeli vagy soron belüli) és a hagyomá­nyos gyártásban is használható.

Antaro Digital: Teljesen automatizált egyedi köny­velőállítás kézi adagolással vagy a SigmaLine Compact digitális könyvgyártó-rendszerhez való inline csatlako­zással. Hat szorítópofával óránként akár 2000 egyedi könyv is előállítható.

Antaro: Egy összehordógéppel és egy háromké­ses vágógéppel kombinálva az Antaro alkalmas a hagyományos ofszet munkákra és 4000 ütem/óra teljesítményt ér el. Ezen túlmenően az új digitális ragasztókötő egyetlen könyv előállítására ugyanazt a teljesítményt éri el kevesebb, mint fele annyi kezelő­vel, mint a jelenlegi megoldások.

Minden Antaro változat folyamatosan működő, forgó szorítópofa-rendszerrel rendelkezik, amelyben a könyvtestek továbbítása vízszintesen, a gerincükön állva történik és a teljesen kinyitott pofák veszik át őket. A 610 mm-es pofaosztás lehetővé teszi a prospektusok készítését könyvenként akár 20 mm-es könyvtestvastagság-ingadozással. A vastagság átállítá­sa teljesen automatikusan történik.

Elsőosztályú végtermékek

Az Antaro két gerincmaróállomással működik és gondoskodik a tökéletes gerincmegmunkálásról. A ragasztóművek könnyen cserélhetők. EVA és PUR ra­gasztókat használnak, valamint a PUR fúvókában egy ragasztófigyelő rendszert, amely ellenőrzi a ragasztó helyes felhordását.

A digitális változatban az újonnan tervezett dobos fedélfelrakó, egy alsó ütközőkerékkel kombinálva garantálja a fedelek megbízható szétválasztását. A folyamatos adagolásnak köszönhetően megszakí­tás nélküli gyártást tesz lehetővé. Vonalkódolvasó gondoskodik arról, hogy a könyvtestek és a fedelek illeszkedjen egymáshoz. Az ütközőkerék kellően nagy távolságot hoz létre a behordott könyvtest vonalkó­dolvasási pontja és a hozzá tartozó fedél vonalkó­dészlelése között. Ha hibás párosítás történik, még mindig automatikusan reagálhat anélkül, hogy meg kellene állítania a már ragasztókötési folyamatban lévő könyveket. Az ebben az esetben is alapfelsze­reltségű és a bígelés előtt elhelyezett fedélkidobással kombinálva hatékonyan megelőzhető a pazarlás és a termelékenység új szintje érhető el.

Puhafedeles vagy könyvtest-változatok

Az újonnan kifejlesztett Antaro az összes általánosan elterjedt könyvtestet feldolgozza, mint például a nyo­mott ívkötegeket, az előragasztott vagy cérnafűzött könyvtesteket, ill. az egylapos kötegeket. Ha nincs inline kapcsolat, a behordás manuálisan is megvalósít­ható. A felszereltségi foktól függően puhafedeles pros­pektusok vagy keménytáblás könyvtestek, Flex-bro­súrák, ragasztott könyvestek és kifektetett brosúrák (például svájci vagy Otabind brosúrák) lehetségesek. Ralf Schraud, az Online Printers Production GmbH-tól (Neustadt an der Aisch) érdekes lehetőségeket lát az új ragasztókötőben: „Számunkra az Antaro egy lépést jelenthet afelé, hogy a ragasztókötési folyamatláncot egy teljesen új szintre emeljük. Ez egy sokat ígérő megoldás a digitális gyár felé vezető úton. Ezen túl­menően a Connex munkafolyamattal a Müller Martini rengeteg know-how-val rendelkezik arról, a gyakor­latban hogyan lehet a teljesen automatizált gyártást folyamatos vonalkód vezérléssel felállítani. ”

Finishing 4.0

Az új könyvgyártó sor a Finishing 4.0 témáját új szint­re emeli a Müller Martini munkafolyamat-rendszere és a Connex közötti összjátékban. Mert ez biztosítja az automatizált gyártási folyamatot kézi beavatkozás nélkül a nyomdai előkészítéstől a végtermékig. Azok a digitális nyomdák, amelyek ebbe a technológiába fektetnek be, előnyhöz jutnak azáltal, hogy több könyvet és brosúrát állítanak elő rövidebb idő alatt, kevesebb alkalmazottal. Míg a jól ismert digitális hajtogatógépek kard-, tölcsér- vagy egyedi hajto­gatóegységgel működnek, a SigmaLine Compact a Müller Martini által szabadalmaztatott légkardot használja a nyomott ívek feldolgozásához. „Az elmúlt években folyamatosan fejlesztettük ezt a techno­lógiát és ugyanazt a technológiát használjuk a 22,5 collos soron, mint a nagysebességű tartományban” – mondja Ingolf Fritzsche. Évek óta szoros kapcso­latot ápol a digitális nyomdaiparban tevékenykedő partnereivel és meggyőződése, hogy a digitális szektorban tevékenykedő cégek már várták ezt a technológiát. A könyvgyártó sorral a Müller Martini felismerte a jelenlegi piaci igényeket és egy innovatív megoldást hozott létre. Az egyik francia ügyfélnél már sikeresen elindult egy olyan könyvgyártó gép­sor, amely 100 darabos gyártási mennyiségekben teljesen automatikusan állít elő könyveket.

Müller Martini

- Hirdetés -