Fenntarthatóság, AI, innováció: a csomagolás forradalma a drupa izgalmas programján

Hogyan teljesedhetnek ki a márkák a csomagolástervezés és gyártás segítségével? A választ a drupa nemzetközi szakvásáron kaphatják meg az érdeklődők a touchpoint packaging program keretében a 3. csarnokban, itt a cso­magolás jövőjével kapcsolatos témák kerülnek a fókuszba.

Ipari szereplők, kereskedelmi és egyetemi képvi­selők, tervezők, anyagszállítók és nyomdák – mind találkozhatnak a touchpoint packaging szekción a drupa 2024-en. Ez az a hely, ahol a csomagolás jövőjét megvitathatják, közös projekteket mutathatnak be, és mindenekelőtt a márkatulajdonosok betekintést nyerhetnek a csomagolásnyomtatás lehetőségeibe, valamint a legmodernebb technológiákba. A „Ready to redefine packaging?” mottónak megfelelően a touch­point packaging értékes információkkal szolgál, külö­nös tekintettel a fogyasztói igényekre, a technológiai fejlesztésekre, a jogi keretfeltételekre és különösen a csomagolásban rejlő teljes marketingpotenciálra. A látogatók megoldásokat és inspirációkat keresnek élelmiszer-, nem élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai márkáik számára. A csomagolóipar mint növekedő piac kulcsszerepet játszik a nyomdaipar számára, és az innováció motorjának is tekinthető.

A Messe Düsseldorf és a European Brand and Packaging Design Association (EPDA) ismét össze­fogott, hogy koncepcionális és operatív támogatást nyújtsanak. Az EPDA platformot teremt a tervezőirodák, a csomagolóipar és a márkatulajdonosok kö­zötti párbeszéd lebonyolításához.

A csomagolási szakértők a teljes értéklánc mentén, az anyagbeszerzéstől a gyártásig, a munkafolyamatokig és a befejezésig partnerek és aktív résztvevői a drupa kezdeményezésnek.

A 4evergreen, Actega, Adobe, Esko, Heidelberg, Henkel, HP, Huber Group, Hybrid Software Group, Koenig & Bauer, Landa, Leonhard Kurz, Linked2B­rands, manroland Goss, Mayr-Melnhof, Mondi, Saue­ressig, STI, X-Rite és Zecher vállalatokkal összesen 20 iparági vezető vesz részt. A kezdeményezés izgal­mas projekteket és innovációkat is tartalmaz, amelyek a csomagolásról szólnak.

FENNTARTHATÓSÁG ÉS DIGITALIZÁCIÓ

Melyek a legfontosabb szempontok a fenntartható csomagolási koncepciók tervezésekor, és hogyan válik a mesterséges intelligencia az innováció motorjává a csomagolások gyártásában és tervezésében? A touchpoint packaging elsősorban a fenntarthatóság és a digitalizáció megatrendjeire összpontosít. Az olyan globális szereplők, mint a Heineken, a Ritter Sport és a Lego által a csomagolás területén felmerülő legfon­tosabb kihívásokkal kapcsolatban tett megállapítások alapján a touchpoint packaging öt területet felölelő inspirációs központként került kialakításra: a körfor­gásos gazdaságra és a fenntarthatóságra összpontosít, és emellett a legmodernebb technológiákat vizsgálja, a globális hatékonyság és a helyi relevancia egyensú­lyának megteremtésére kínál ötleteket, a legfontosabb fogyasztói trendeket mutatja be, emellett pedig az új fenntarthatósági követelményekkel kapcsolatos infor­mációkkal szolgál.

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS

Az együttműködések a múltban gyakran vezettek kreatív és fenntartható csomagolási megoldásokhoz, ezért a touchpoint packaging idén is értékes együttmű­ködési projekteket támogat. A NABA tervezőiskola és ipari partnerei, a mondi, a Landa és a Koenig & Bauer például közösen mutatják be munkájuk eredményeit. A projekt legjobb termék- és csomagolási megoldásait gyártják le és mutatják be a vásáron. A látogatók emel­lett megtekinthetik az EPDA Future Packaging Award győztes projektjeit is.

SZÉLES KÖRŰ SZAKÉRTELEM

A drupa vásár ideje alatt a program napi előadáso­kat, panelbeszélgetéseket tartalmaz, amelyek egyik csúcspontja a Mintel előadása lesz. A piackutató válla­lat világszerte elemzi a fogyasztói trendeket, a termék­bevezetéseket és az új csomagolásokat, így széles körű tudással és szakértelemmel látja el ügyfeleit, hogy azok a versenytársaik előtt járjanak. A drupa 2024-en a mesterséges intelligencia mint a csomagolóipar in­novációjának motorja kerül a középpontba. Benjamin Punchard, a Mintel Global Packaging Insights igazgató­ja az olyan AI-technológiákról fog beszélni, mint a gépi tanulás és az automatizálás, amelyek optimalizálják a termelést és az ellátási láncokat, miközben lehetővé teszik a fenntartható és fogyasztóorientált csoma­golástervezést is. Az olyan úttörők, mint a Nestlé és a Coca-Cola már most is használják a mesterséges intelligenciát a minőségbiztosítás és a marketing fellendítésére. Karel Golta, az INDEED INNOVATION vezérigazgatója „innovációs lázadóként” jelenik meg a drupán. Előadásában kiemeli a körforgásos gazda­ság fontosságát a fenntartható globális ökoszisztéma előmozdítása érdekében.

A szakember felszólítja a vállalatokat, hogy gondolják újra az innovációikat, és tegyenek merész lépéseket a Föld jövőjének javítása érdekében. Karel Golta szerint a design ereje kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban.

Dr. Stefan Köhler, az STI Group körforgásos innováció­ért felelős vezetője és Sonja Bähr, a TILISCO csomago­lási elemzője a touchpoint packaging keretében együtt mutatják be a fenntartható csomagolás központi szempontjait az európai csomagolási rendeletnek való megfeleléssel párhuzamban. A hangsúly a jogszabályi megfelelésen és a fenntarthatóság előmozdításán lesz a csomagolóiparban.

Stefan Hilß, a Linked2Brands vezérigazgatója és Güneri Tugcu, az Amazon vezető partnermenedzsere egy inspiráló beszélgetés során rávilágítanak arra, hogy a nyomtatott csomagolás – a fogyasztók számára klasszikus kapcsolódási pont – hogyan válhat egyedül­álló platformmá, amely az átalakító erő segítségével a fogyasztókat rendkívül egyénre szabott márkaélmé­nyekbe integrálja.

INNOVÁCIÓS SÉTA

A közvetlenül a touchpoint packaginghoz kapcsolódó rendezvények sora mellett a teljes drupa területét bejárhatják az érdeklődők egy tematikus séta kereté­ben, amelynek témája a jövőképes, intelligens és okos csomagolási megoldások lesz. Az Innovation Walk so­rán a látogatók mindenekelőtt inspirációt nyerhetnek, emellett felfedezhetik a témával kapcsolatos fontos kapcsolódási pontokat, projekteket és kapcsolatépítési lehetőségeket.

#Némethi Botond,

Print&Packtech/drupa

- Hirdetés -