Képes lehet-e valaha helyettesíteni a papír a műanyagot?

A papírcsomagolással kapcsolatban felmerülő leggyakoribb probléma a termékek megfelelő védelmének hiánya: olyannyira, hogy az elmúlt években csomagolóipari fejlesztések sora célozta meg a papírnak ezt a gyenge pontját. De mégis meddig sikerült eljutni ebben a folyamatban, és mely másik tényezők befolyásolják, hogy a papír milyen mértékben pótolhatja a műanyagot a termékcsomagolások terén?

MEGFELELŐ TERMÉKVÉDELEM

A legnagyobb kihívás a papírcsomagolás gyár­tók előtt, amikor fel szeretnék venni a versenyt a műanyag csomagolással, a megfelelő termékvé­delem: számos olyan mechanikai vagy higiéniai védelmet igénylő termék létezik, amely esetében a teljes mértékben papírból készült csomagolás szóba se jöhet. A porózus és a nedvességet is ma­gába szívó papír tehát elsősorban ott tud meg­felelő választás lenni, ahol csak csekély mértékű védelem is elég a termék számára.

Ezzel szemben a műanyag az oxigént és a ned­vességet is képes 100%-ban kizárni, roppant tar­tós és fizikai védelmet is nyújt, így aztán ahhoz, hogy áthidalják a papír hiányosságait a műanyag­gal szemben a védelem terén, általában poli­merekkel kombinálják vagy valamilyen típusú műanyag-bevonattal látják el. Ennek következ­tében azonban az adott csomagolás újrahaszno­sítása máris bonyolultabbá vagy egyenesen lehe­tetlenné válik.

ELŐÁLLÍTÁSI FOLYAMAT ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS

A papírral kapcsolatos másik gyakran emlegetett kérdés az előállítási folyamat ökológiai lábnyo­ma. Nem csak több milliárd tonnányi vízhez van szükség hozzá évente, de óriási energiafogyasz­tással is jár: becslések szerint az egész világ teljes széndioxid-kibocsátásának 2%-át teszi ki a papír előállítása. Vitathatatlan velejárója az erdők pusz­títása, ami még tovább rontja a széndioxid-hely­zetet a bolygón, így aztán az sem lehet elegendő kompenzáció, hogy a fákból készült papír újra­hasznosítható vagy éppen biológiailag lebomlik a természetbe kerülve. Ezen felül ugyanahhoz a csomagolási feladathoz általában sokkal több pa­pír szükséges, mint amennyi műanyag, hiszen az utóbbi jóval erősebb és tartósabb.

Mindezzel szemben a műanyag olcsó, és az elő­állítása jóval kisebb energiafelhasználással, eb­ből fakadóan peig CO2-kibocsátással jár, mint a papíré. Ezt csak tetézi, hogy a polietilén szin­tén a végtelenségig újrahasznosítható, vagyis a drága és természeti erőforrások tekintetében is roppant költséges papírcsomagolások fejlesztése helyett érdemes lenne a visszagyűjtési folyama­tok javításának szentelni minél több figyelmet. Így a műanyag csomagolások használat után is­mét értékes nyersanyagként hasznosulhatnának újra, és hulladék-probléma nélkül élvezhetnénk ki évszázadokon át az előnyeiket.

A FENNTARTHATÓ MEGOLDÁS KERESÉSE

Természetesen nem szabad figyelmen kívül hagy­ni, hogy a műanyagipar is fejlődik a fenntartható­ság útján, és számos további technikai innováció, illetve infrastrukturális fejlesztés szolgálja a vis­szaforgatáson alapuló, körkörös műanyaggazdál­kodás megvalósítását. Indokoltnak látszik tehát, hogy csomagolóipar jövőjét nem egy általános megoldásban kell keresni, hanem a különböző feladatokra specializált egyedi és fenntartható megoldások kifejlesztésében.

MANUPACKAGING ELKÖTELEZETT…

Mi, a Manupackaging Magyarországnál szinte kizárólag visszaforgatható műanyagokkal foglal­kozunk, és kiemelt hangsúlyt fektetünk az újra­hasznosított alapanyagokból készült termékekre is. Ezen felül kínálatunkban megtalálható a le­bomló csomagolóanyagokon túl a piacon az első olyan stretch-fólia, amely biológiailag lebomló és újrahasznosítható is egyben, a saját fejlesztésű Manunature.

Amennyiben az Ön cége is a stretch-fóliázást al­kalmazza, és elkötelezett a fenntartható csoma­golási megoldások mellett, kérjük, keresse szak­értő munkatársunkat Arató Gábort a +36 30 682 60 50-es telefonszámon, vagy írjon az iroda@ manupackaging.hu email címre.

Manupackaging