„PRINT” a partners megoldásaival

A nyomdai előkészítés során alkalmazott fejlett editorszoftverek használata megalapozza, hogy a nyomtatá­si folyamat a tervezéstől az elkészült csomagolásig gördülékeny folyamatként működjön, valamint egy későbbi automatizációval a gyártás projektmenedzsmentje, a minőségellenőrzési folyamat és maga a nyomtatás is minél kevesebb manuális beavatkozást igényeljen.

A nyomdai előkészítés örök kérdése, hogy ho­gyan lehet azt hatékonyabbá és gyorsabbá tenni, a grafikai állományt minél hibátlanabbul elké­szíteni, a felek közötti jóváhagyási körök számát csökkenteni. A forgalmazott editorszoftverek következetes megoldásokat nyújtanak az előké­szítés legproblémásabb területeit célozva, akár színkivonat-kezelés, léptetések, vonalkódkezelés vagy alátöltések elvégzése a feladat. Az Artpro+, illetve az Adobe szoftvereibe épülő DeskPack pluginok olyan multiplatform szoftvermegoldá­sok, melyek a kreatív szoftvereknél magasabb szinten, könnyedén képesek a nyomdai előkészí­téshez kapcsolódó feladatokat kezelni.

A nyomdai előkészítést követően a grafikai ál­lományból a gyártás következő lépéseként flexó nyomólemezek készülnek. A DuPont és Esko közösen fejlesztett Cyrel Digital Imager (CDI) berendezése a digitális nyomólemez-készítés leghatékonyabb eszköze, amelyet a DuPont le­világító-, kimosó- és szárítógépeivel kiegészí­tett portfóliónkkal teljes körű lemezkidolgozó megoldássá alakíthatunk.

A berendezés minőségét és értékállóságát bizo­nyítja, hogy a digitális klisékészítés területén az iparág 90%-ban az Esko valamely CDI berende­zésén készíti nyomóformáit. A nyomtatási folya­mat utolsó lépéseként az elkészült, többszörös minőségellenőrzésen átesett flexó klisék felkerül­nek a Mark Andy flexó vagy hibrid nyomdagé­peire, amivel minőségi flexibilis csomagolóanya­gok, kétoldalas, illetve „peel-off” címkék, speciális felületkezelési (lakkozások, formalakkozások, laminálás, metallizálás stb.) megoldással gyártott termékek, és akár kis sorozatú, VDP (Variable Data Printing) típusú, változó adattartartalmú, digitális nyomtatással készült csomagolóanyagok gyártása is a legmagasabb színvonalon történik.

„Az iparág digitalizációja és a munkafolya­matok automatizálása a járványhelyzet­nek „köszönhetően” jelentősen felgyorsult. Hatalmas az igény arra, hogy a termelékeny­séget hatékonyabbá és gördülékenyebbé tegyék a vállalatok, a manuálisan végezhető feladatokat pedig minimalizálják. Az Auto­mation Engine a gyártás lépéseit munkafo­lyamattá építve csökkenti a gyártás átfutási idejét, magasabb szintre emelve ezzel a gyár­táselőkészítés minőségét és hatékonyságát. A WebCenter dokumentum- és verzióme­nedzsmentre fejlesztett kollaborációs felü­let pedig átláthatóvá teszi a kommunikációt és visszakereshetővé a gyártás menedzs­mentjét.”

partners Kft.

www.partners.hu
info@partners.hu
+3630 934 6594

- Hirdetés -