Jelen és jövő a csomagolásgyártásban

Helyzetjelentés egy iparági beszállító szemszögéből

A csomagolásgyártás iparága elválaszthatatlanul össze­fonódik a fenntarthatósággal. Az iparág jövőjét vizsgálni csak úgy lehetséges, ha a globális törekvéseket és jelen­ségeket lokálisan értelmezzük. A szabályozási környezet szigorodásával, a fogyasztói és márkatulajdonosi nyo­más már 2023-ban akkora a csomagolóanyaggyártó­kon, hogy egyértelmű – az iparágnak nincs jövője, ha nem tesz komoly erőfeszítéseket a fenntarthatóság elvei szerinti működés felé.

A fenntarthatóság értelmezése azért nagyon nehéz, mert megközelíthető ökológiai, társadalmi vagy jogi szemszögből is, valamint minden iparág szá­mára le kell fordítani. A csomagolóanyaggyártással kapcsolatban először általános irányelvek kerültek megfogalmazásra (EU Single-Use Plastics Directive, EU Green Deal, korábban a PPWD), majd ezekből betartatható szabályokat kellett alkotni (PPWR). Míg a korábban megfogalmazott irányelvek a tagállamok által teljesítendő célokat és kötelezettségeket hatá­rozták meg, addig a végrehajtásuk módja a nemzeti hatóságok belátására volt bízva. Ez jelentős eltérések­hez vezetett a tagállamok között a kiterjesztett gyártói felelősség (EPR) és a környezetvédelmi címkézési kötelezettségek tekintetében. A jelenlegi szabályozás elsődleges célja, hogy a fenntarthatósági intézkedé­seket – minden tagállamban hatályos rendeletekként – hogyan lehet az EU tagállamaiban harmonizáltan végrehajtani.

Azzal, hogy a csomagolóanyaggyártás iparágára vonatkozó fenntarthatóság szabályozási környezet kialakításra kerül – az ellátási lánc összes érintettje újabb lendületet vehet a digitalizáció és automa­tizáció területén, illetve új, kísérleti – fenntartható forrásból származó, újrahasznosított vagy újrahasz­nosítható alapanyagok alkalmazásában. A fenntartható csomagolás trendjei és meghatá­rozói a következő 10 évben globálisan – a környezeti kihívások, a demográfiai változások és fogyasztói szokások változásai, a hulladék gyűjtési és újrahasz­nosítási beruházások kihívásai, márkatulajdono­sok elköteleződésének változása, a digitalizáció és e-commerce. Iparági szereplőként a stratégiát úgy lehet a fenntarthatóság jegyében fejleszteni, ha a két fő befolyásoló tényezőt – a fogyasztói szokásokat és a márkatulajdonosok elvárásait – szem előtt tartjuk.

Ahogy a világ népessége az elkövetkezendő évszázad­ban a legvisszafogottabb várakozások szerint is eléri a 10 milliárd főt, egyre nagyobb hangsúlyt kap majd, hogy ez a vásárló tömeg milyen szempontrendszer szerint dönt egy FMCG termék megvásárlása mellett. A vásárlók számára már 2023-ban a legfontosabb tulajdonságok egy csomagolás esetén, hogy:

– a csomagolás újrahasznosítható legyen,

újrahasznosított anyagból készüljön,

– minimális anyagfelhasználással készüljön,

lebomló legyen,

– lehetőség szerint papír alapú legyen.

Ezeknek a jövőben nem elérendő céloknak, hanem alapvető tulajdonságoknak kell lenniük.

A vásárlók viselkedése húzó- és kényszerítő erő is a márkatulajdonosok számára. Emellett azzal, hogy a gyártók elkötelezettek a fenntarthatóság fenn említett szempontjai mellett, a beszállítói láncra is nyomást helyeznek. A márkatulajdonosok innovációs és digitalizációs nyomása alakíthatja az egész beszál­lítói lánc hozzáállását és technológiai fejlődésének tempóját – ami a fenntarthatóság másik fontos pillére. Néhány példa a fenntartható szemléletű fejlesztések előremutató alkalmazására:

A Holy Grail 2.0 digitális vízjel, mely a felhasználó számára láthatatlan – tartalmazza a gyártóra vonatko­zó információkat, SKU termékazonosítót, termékös­szetételt, illetve egyéb opcionális információkat.

– A legtöbb csomagolóanyaggyártónak az RFID meg­oldások terén már nem csak arra kell figyelni, hogy azok élelmiszer-biztosak, víz és hőállók legyenek, hanem hogy ezeket hogyan lehessen újrahasznosít­ható csomagolásokon is alkalmazhatóvá tenni.

– Kikerülhetetlen trend a perszonalizált csomagolá­sok vevői igénye is, amelyet a digitális nyomtatással lehet hatékonyan megvalósítani.

Mit tehet a csomagolásgyártó, ha nemcsak lépést szeretne tartani, hanem jövő-orientált fejlesztésekkel is szeretné vállalatának pozícióját biztosítani? Hogyan áll a csomagolóanyaggyártók mellé a különböző kihí­vásokban a partners Kft.?

Az ESKO a csomagolóanyaggyártás fő technológiai ki­szolgálójaként GreenCircle certification-nel is ellátott XPS Crystal digitális flexolemez kidolgozó rendsze­rében a hagyományos UV fénycsöves technológiát LED-re cserélte. A fő indok emellett, hogy az elavult UV csövek ólmot tartalmaznak, amelyek megsemmi­sítése élettartamuk végén, rendkívül vízigényes.

Amikor fenntarthatóságról beszélünk, nem mindig kell high tech berendezésekre, vagy szoftvermegol­dásokra gondolni. A palettázás témakörében sokszor egy olyan egyszerű megoldás – mint a paletta, vagy kamion rakterének vagy konténerének optimális kialakítása és feltöltése éves szinten sok millió euró megtakarítást jelent (akár üzemanyagban, vagy megtöltött kamionok számában – közvetve CO2 kibocsátásban). Az ESKO CapePack palettázást és raklap optimalizálást segítő szoftvermegoldása akár havi száz euró alatti összegért támogathatja ebben vállalkozását.

A digitális transzformáció alapelve, hogy a manu­ális beavatkozás egyenlő a potenciális hibalehe­tőségekkel. A csomagolások elkészítésének egyes kezdeti lépéseit néhány egyszerű funkcióval lehet „automatizálni”. Akár egy doboz standard mintatár­ból való kiválasztásáról és átméretezéséről van szó az ArtiosCAD-ben, vagy a dobozra kerülő grafikai anyag ellenőrzéséről az Artpro+-ban összeállított ellenőrzési profilok segítségével – a feladat elvégzé­sének pontossága és ideje a korábbinak töredékére csökken. Ezek az alapkövek szükségesek ahhoz, hogy a folyamatokat szabványosítani lehessen, majd a későbbiekben munkafolyamat-vezérlő szoftverrel a gyártási folyamatot el is lehessen végeztetni. Ezáltal a kreatív és nagyobb élvezeti értékű munkafolyamatok maradnak csak emberi kézben – ami hosszú távon rendkívül fontos a tehetséges és lelkes munkavállalók megtartásának szempontjából.

Induljunk el közösen a fenntarthatóság, vagyis a jövő felé vezető úton!

A partners Kft. által nyújtott jövő orientált komplex munkafolyamat-megoldások és berendezések előse­gítik, hogy ügyfeleink olyan szolgáltatást vásároljanak meg, amellyel pontos, kiváló minőségű terméket tud megrendelői számára gyártani. Folyamatosan képzett munkatársaink magyar nyelvű terméktámogatást és megbízható szervizszolgáltatást nyújtanak ügyfeleink számára.

Érdeklődésével keresse a partners Kft. kollégáit a lenti elérhetőségek egyikén.

Partners Kft.

Gönczi Hajnal
www.partners.hu
info@partners.hu
+36 30 838 9232

Források:
Ratkovics Péter: Fenntarthatóság, Jelen és jövő a cso­magolásgyártásban, GPwA 2023 Zöld Minikonferencia PNYME, 2023.11.09.
Hazel O’Keeffe, Marie Escorneboueu: EU Proposal for a Regulation on Packaging and Packaging Waste – the Highlights, 2023.10.02.
Pioneering Digital Watermarks for Smart Packaging Recycling in the EU, Digital Watermarks Initiative Holy­Grail 2.0, https://www.digitalwatermarks.eu/

- Hirdetés -