Második gyáregységgel bővült a Vajda-Papír dunaföldvári papírgyára

A második gyáregységgel bővült a Vajda-Papír dunaföldvári papírgyára, a 16 milliárd forint összértékű, 15 hónapig tartó beruházás során elkészült új gyáregységet Varga Mihály pénzügyminiszter és Vajda Attila, a Vajda-Papír Kft. ügyvezető igazgatója adta át. A világ egyik legmodernebb higiéniaipapír-üzeme az új alappapírgyártó-csarnokot, az alappapír-raktárat és a cellulóz tárolási és előkészítési területeket is magába foglaló új gyáregységgel bővült.

Varga Mihály pénzügyminiszter részvételével ünnepélyesen megnyitotta második gyáregységét a Vajda-Papír, kibővítve ezzel a Dunaföldváron 2018-ban megépült higiéniai háztartási papírter­mékeket és alappapírt előállító integrált gyárát. A beruházást a magyar kormány nemzetgazdasá­gi szempontból kiemelt jelentőségű beruházásai közé sorolta, és a Nagyvállalati Beruházási Támo­gatási Programban 5,5 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Varga Mihály a Vajda-Papír Csoport beruházá­sáról elmondta: „Hazánkban a háztartáshigiéniai papírtermékek mintegy 55 százalékát a Vajda-Pa­pír cégcsoport állítja elő, és az export majd­nem háromnegyedét is ezek a termékek adják. A mostani, 16 milliárd forint összértékű fejlesz­tés biztosítja Magyarország önellátását higiéniai papírtermékekből, és 600 munkahely megtartása mellett 50 újat is teremt a környéken élőknek.”

„A vállalatcsoport nemcsak Magyarország önellá­tását képes biztosítani higiéniai papírtermékek­ből, hanem most már saját alappapír-felhasználási szükségleteit is képes kielégíteni. Törekvéseinkkel összhangban átadott beruházásunk révén kevésbé terheli a környezetet a gyártásunk, és az alappa­pír-szállítás kiiktatásával ökológiai lábnyomunkat is jelentősen csökkentjük” – mondta Vajda Attila, a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója.

Hangsúlyozta, hogy a 16 milliárdos gyárbővítés és annak részeként a világszínvonalú alappapírgyár­tó-gép beszerzése Magyarország vezető higiéni­aipapírtermék-gyártójának duplájára emeli terme­lési, illetve háromszorosára az alappapír-gyártási kapacitását. A papírgyártás termelési kapacitása az eddigi 35 ezer tonnáról 115 ezer tonnára emelke­dik, jelentősen javítva a vállalat külpiaci terjeszke­désének lehetőségét.

Vajda Attila azt is hangsúlyozta, hogy az átadott új üzemnek köszönhetően az innovatív termék­fejlesztés és az elérhető legmodernebb, energiaha­tékony technológia segítségével a magyar tulajdo­nú vállalat higiéniaipapírtermék-gyártásban elért piacvezető pozíciója a régió még több országára kiterjedhet és az export is tovább bővülhet. Ki­emelte, hogy a cég éves higiéniaialappapír-gyár­tása bőven meghaladja a belföldi igényeket, így Magyarország önellátó is lehet ezekből a termé­kekből, a koronavírus-járvány alatt és után meg­nőtt kereslet mellett is. A higiéniai papírfogyasztás a higiénés elvárások és igények erősödésével folya­matosan emelkedik, Magyarországon is komoly még a növekedési potenciál, a cég a bővülő hazai és a külpiaci igények magas színvonalú kiszolgálá­sa miatt is döntött a gyárbővítő beruházás mellett.

A GYÁRBŐVÍTÉS SZÁMOKBAN

A Vajda-Papír újabb dunaföldvári gyáregysége épületeinek tartószerkezete 15.700 tonna előre­gyártott vasbetonból készült; az építkezés során 2.650 tonna betonacélt 15.600 m³ betont hasz­náltak fel, ami összesen mintegy 40.000 tonna vasbetont jelent. A magasépítési munka 12 hó­nap alatt készült el teljesen, ebből 7 hónapon keresztül a technológiai szereléssel párhuzamo­san dolgoztak. Az új alappapírgyártó-csarno­kot, az alappapír-raktárat és a cellulóztárolási-és -előkészítési területeket is magába foglaló 14.212 m² alapterületű új üzemhez 9.970 m² út létesült. Ebből a papírgyártógép-csarnok mérete megközelíti a 6 000 m²-t, a hozzá tartozó papír­bála-tárolóé eléri a 2150 m²-t, a fedett-nyitott pépraktáré pedig meghaladja az 1500 m²-t. A pa­píranyagraktár területe 7 000 m². A beépített ká­belek hossza 150 kilométert tesz ki, az előregyár­tott vasbetonelemek hossza pedig 16 kilométert, amelyeket egymás után fektetve a dunaföldvári gyártól Dunaújváros központjáig érnének.

A KONTINENS EGYIK LEGNAGYOBB, LEGGYORSABB PAPÍRGÉPE MAGYARORSZÁGON ÜZEMEL

„A gyárban beüzemelt papírgépünk rekord pa­raméterekkel büszkélkedhet. Már a telepítése is lenyűgözően rövid idő alatt valósult meg: mind­össze 12 hónap telt el az alapozás kezdetétől a kontinens egyik legnagyobb és leggyorsabban termelő papírgépének beindításáig. A Vajda-Pa­pír dunaföldvári gyárbővítő beruházása kereté­ben elkészült 157 méteres papírgyártógép-csar­nok csaknem felét elfoglalja a 66 méter hosszú papírgép, amely több mint 1044 tonnás. A gép szárítóhengere 168 tonna. A papírgép végsebes­sége 2.200 méter/perc=132 km/h, ami túllépi az autópályán érvényes sebességhatárt. ĺgy nem cso­da, hogy a gyártósornak mindössze két másod­percre van szüksége ahhoz, hogy a papírpépből elkészítse az alappapírt, melyet 5,6 méter szé­lességű hengerre teker fel. Ennek köszönhetően éves termelési kapacitása tízmillió fogyasztó éves igényét szolgálja ki” – emelte ki a rekordokat a Vajda-Papír ügyvezető igazgatója.

A világszínvonalú, energiahatékony technológi­ával felszerelt alappapírgyártó-gép az új gyáregy­ség „lelke”, óránként 10 tonna, évente 80 000 tonnányi alapanyagtekercs előállítására képes.

Vajda-Papír