Tarol a PRINT-ON-DEMAND koncepció

Jól érzékelhető, hogy a digitális nyomtatás az elmúlt években megkerülhetetlenné vált. A print-on-demand koncepció a pandémia alatt még inkább beindult, hiszen a nyomdaipari szereplők számára is előnyt jelent a kis példányszámú gyártás esetén realizál­ható költség-haszon egyensúly. A fejlett technológia segítségével a digitális nyomtatás jövője kifizetődő befektetésnek bizonyulhat, esztétikus színvilággal és megjelenéssel elégítheti ki a növekvő keresletet, kü­lönösen a transpromo, reklám- és műsorgyártáshoz szükséges nyomatok előállításában. A minőség és ter­melékenység – mint minden Xerox eszköz esetében – kiemelten fontos, a gyártó folyamatosan bővíti az innovációs és automatizációs megoldásainak körét. Ezek lehetővé teszik partnereik számára, hogy belép­jenek a digitális nyomtatás világába, és hibák nélkül érjék el célkitűzésüket.

A Xerox digitális berendezéseinek skálázható platformja és azon képessége, hogy dinamiku­san alkalmazkodjon az igények változásához, széles körű megtérülést biztosít. Röviden ös­szefoglalva, a gyártó eszközei által az érték elő­állítása gyarapodik, a mennyiség és a sebesség növekedésével, az attraktív nyomatok előállí­tásával több profitot állíthatnak elő. A Xerox a lehetőségek határait feszegeti annak érdekében, hogy kitárják az ajtót a magasabb kvalitású al­kalmazások világára.

Megfigyelhető a jelenség, mely szerint a legtöbb üzletben nagy szerepet kap az e-kereskedelem. Ez egyben a nyomdaipari trendeket is átalakí­totta, s nagyobb szerepet kapott a technológia fejlettsége, a gyors és minőségi termékek előál­lítása. A Xerox üzleti modellje teheti sikeressé azokat a vállalkozásokat, amelyek ezt a koncep­ciót teszik magukévá, hiszen előre látható, hogy e szegmensbe történő befektetés jelenti az új világ felé az utat.

A Xerox innovatív technológiája a fejlett auto­matizálás, a legmodernebb tintasugaras gyártás és az íves digitális nyomdaképek segítik a part­nereiket abban, hogy lenyűgöző produktumot hozzanak létre a lehető leghatékonyabb módon. Mindezt olyan skálázható termelési technológi­ával teszik lehetővé, amely a nyomtatásszolgál­tatók széles köre számára – beleértve az üzemi, kereskedelmi nyomdákat és ügynökségeket – biz­tosítja az ebben rejlő végtelen lehetőségek sorát.

A Xerox egyértelmű célja, hogy partnereiket segítsék értéktöbbletet teremteni és növekedni. A jelenlegi trendek megkövetelik a nagyobb vo­lumen, tartós sebesség meglétét, amelyhez nagy szükség van a hatékonyságra, gyorsaságra és biztonságra. Ez az üzleti filozófia hajtja a Xerox működését. A megoldásaik nagyobb rugalmas­sággal, széles körű skálázhatósággal bővülnek, amelyek lehetővé teszik a produktivitást, színe­sebbé téve a termékeket.

A gyártó a jövőre nézve küldetésének tűzte ki, hogy feltalálója legyen a nyomdaipar vívmánya­inak, s partnereik továbbra is növekedhessenek.

Némethi Botond, Print & Packtech / Xerox

- Hirdetés -