Magyarország vezető nyomdaipari ERP rendszere

Kik használják a ScrollMax-ot és mire?

A ScrollMAX mára annyira széles körben elérhető a nyomdaipar számára, hogy nehéz csakis általánosságban beszélni róla. Folyamatosan tanulja a különböző iparági specifikumokat és felhasználóival szoros együttműkö­désben formálja a rendszert az alkalmazott technológiák igényei szerint.

MIT IS TUD A SCROLL?

A ScrollMAX lefedi az értékesítés-kereskedelemtől kezdve a termelés minden területét (prepress, ter­melésprogramozás, gyártáskövetés, anyaggazdálko­dás és szállítás) át a pénzügyig. Nem foglalkozunk főkönyvvel, mérleggel, tárgyi eszközzel és bérszám­fejtéssel, de több mint 20 ilyen rendszerhez van már kiépített kapcsolatunk. Árajánlatot készítünk, abból egy kattintással táskát. A táskából anyagot igénylünk, amit megrendelünk, beérkeztetünk és kiadunk. Figyel­jük az anyagleadást, az esetleges imprimálást, a nyo­móforma elkészítésének és bekészítésének lépéseit. Beütemezzük a munkát és gondoskodunk róla, hogy minden szükséges erőforrás (gép, ember, alapanya­gok és információk) időre rendelkezésre álljon. Rögzít­jük, hogy ki, mikor, mit végzett a munkával. A terméket csomagoljuk (gyűjtő csomagolások, raklapok) és egé­szen az elszállításig követjük. Leszámlázzuk, e-számlát küldünk, a bejövő számlákat nyilvántartjuk. Kezeljük a minőségbiztosítási eseményeket, vevőreklamációkat.

Van 3D doboztervezés, komoly szerszámnyilvántartás, a megrendeléstől a selejtezésig. Festék modul, ahol akár a receptúrák is megvannak. Van TMK, automati­kus értesítések és robotok. Ott a Scroll webes ügyfél­portálja, a megújult Printportál, anyagleadással, azon­nali preflighttal és softproof kezeléssel, nyomda-ügyfél kommunikációval. Van szabadságnyilvántartásunk, igényléssel, szép grafikus naptárral. CRM és CMR, sok kontrolling funkció, automatikus napi és heti jelen­tés e-mailben. Segédanyag-kezelés Újrarendeléssel, közvetlen interfész több alapanyag-beszállítóval. Van készáru-nyilvántartás és saját belső üzenetrendszer. A rendszer sok technológia kezelését teszi lehetőve, le­gyen az flexo, ofszet, digitális, keskenypálya, nagy for­mátum, dobozgyártás, címkegyártás stb., akár egyedi hibrid megoldásokkal is!

TERMELÉSI PROGRAM – A MINDENTUDÓ PATCHWORK

Ez a modulunk talán az egész rendszerünk legfon­tosabb része. Ihletője egy nagy mágnestábla volt, amit az egyik partnerünknél láttunk még sok éve. Egyszerűen használható, gyorsan, egy pillanat alatt átlátható felület. Látszott, hogy hol van még szabad kapacitás, melyik munka kezd csúszni, kinek mikor mit kellene csinálnia. A modul fejlesztésénél az egyik legfontosabb szempontunk az volt, hogy egy grafi­kus felületen jelenítsünk meg minden, a termelést az adott pillanatban érintő információt. Segítsük a gyár­tás optimalizálását, jelezzük előre a problémákat. Ne csak egy gyártási listánk legyen, hanem ehhez kap­csolódóan a többi területet is irányítsuk, segítsük: mi­korra, hova, milyen alapanyag, lemez vagy klisé, plusz ember, kevert festék, szerszám, gépindulás stb. kell. A funkció két fő feladatot lát el: segít az erőforrások, munkák tervezésénél, majd irányítja és követi a gyár­tást. A programba a feladatok a táskából, egyszerűen az egérrel behúzva, már a megfelelő tervezett idővel kerülnek be. A Scroll egy sor ellenőrzéssel segíti ezt a munkát: technológia-sorrend, száradási idők figyelé­se, a szükséges létszám kezelése, szerszámok meglé­te stb. Színnel jelezzük, ha a kért szállítási határidőhöz képest túl későn kezdenénk el a műveletet. Jelezzük a méretváltásokat, a lakkozásokat, nyomási módokat: sokszor két munka sorrendjének egyszerű felcserélé­vel is idő és pénz takarítható meg. A szerszám/festék optimalizálás arról szól, ha ugyanazt a szerszámot vagy festéket rövid időn belül, de nem közvetlenül egymás után használjuk. Vagy ha azok még (vagy már) nem állnak a rendelkezésre: a mintát még mindig nem kértük be, a szerszámot/klisét meg tavaly leselejteztük vagy még meg se rendeltük…Itt tényleg a legfontosabb szempont az volt, hogy elég legyen egy pillanatra rá­nézni a programra és lássuk, hogyan is állunk.

EGYEDI IGÉNYEK? NEM GOND!

A folyamatos, intenzív fejlesztés nálunk nemcsak mar­ketingcímke, hanem az üzleti modellünk. Ettől lesz még okosabb, még sokoldalúbb a rendszer – és még nagyobb kihívás elmesélni, hogy mit is tud a Scroll. És mi imádunk is fejleszteni. A közel 1,3 millió programsor, a több ezer funkciónk napról napra, hétről hétre bővül. Néha olyan ütemben, hogy saját magunknak kell ok­tatásokat tartani, hogy mindenki képben legyen a leg­újabb fejlesztésekkel és eredményekkel kapcsolatban.

A programra valóban úgy tekintünk, mint a saját gyer­mekünkre. Dagad a keblünk, amikor dicsérik és rosszul esik, amikor nem jókat mondanak róla. Büszkék va­gyunk arra, hogy milyen okos, intelligens, mennyi min­dent tud. Igyekszünk is folyamatosan képezni, fejlesz­teni. Ahogy az ember a gyerekét speciális képzésekre, iskolába viszi, mi hasonlóan igyekszünk olyan partnere­ket keresni, akiktől mi és a rendszer is tanulhat.

Van, ahol a termeléskövetés erős, van, ahol a pénzügyi ellenőrzés. Vannak, akik a CSK kódok előkalkulációját és kezelését tökéletesítik, máshol a CRM nagyon fontos. Amikor pedig már a Scroll is tudja az elvárt – vagy ha lehet, maximális – szintet, akkor a fejlesztésből a többi partnerünk is profitál. (Nem utolsósorban: a funkció­hoz mások is hozzá tehetik az ötleteiket, tovább fej­lesztve, még okosabbá téve azt – és a történet így megy tovább..) Persze ez felveti a kérdést, hogy nem lesz-e túl bonyolult, nehezen kezelhető az egész rendszer. Anya­hajót, atomreaktort építünk vagy nyomdai rendszert? Rettentő sok funkciónk van, de ebből mindenki csak azt használja, amire szüksége van. A 4 fős kisebb nyomda feladatait ugyanolyan hatékonyan megoldjuk, mint a 400 fős cégekét. Lehet, hogy a program képességeinek csak 10%-át használják ki – de a másik 90% tudás bár­mikor azonnal a rendelkezésükre áll.

KI? MIT? MIKOR?

A rendszert elsősorban a felelősség köré építjük. Van­nak szerepkörök, amikhez egyértelmű munkaköri le­írás tartozik. Van PDF- ellenőr és festékgazda, gyár­tás-előkészítő és anyagbekészítő, termelésirányító és gépmester. Természetesen ezek közül sokat ugyanaz a kolléga lát el: ugyanaz az ember figyeli az anyagle­adást, nézi át, majd montírozza a terméket.

Minden szerepkörnek igyekszünk egy saját feladatlis­tát adni. Táskák, amikhez nincs még meg a PDF vagy szerszám, bekészítési lista az alapanyaghoz, szállítási listák arról, amit mi szállítunk és amiért jönnek, ter­melési programban elvégzendő feladatokkal. A lényeg, hogy van egy számonkérhető lista, ami alapján min­dig tudjuk, hogy a feladat pontosan mikor került be, valamint mikor került elvégzésre. Van egy fontossági sorrend – ami legtöbbször a határidő. Innen a kolléga egy kattintással elér minden olyan információt, amire a munkájához szüksége van. Természetesen a feladat elvégzését is tudja rögzíteni, és minden fontos válto­zást naplózunk. Jó esetben a kolléga mindent előre lát, tud tervezni, a saját idejét beosztani. S mivel egy élő rendszerről van szó, minden változás azonnal látszik is. Bekerült egy sürgős munka? Probléma miatt kiesik egy másik? Valamilyen fontos paraméter változott? Nálunk minden információ azonnal frissül, minden adat aktu­ális. Fontos, hogy a rendszert mindenki minél jobban testre tudja szabni.

A programhoz 50+ különböző megjelenés választható, a betűméretek is nagyíthatóak. Vannak saját menük, amikkel a gyakran használt funkcióit gyűjtheti össze. Szabadon paraméterezhető funkciógombok, amikkel bárhonnan előhívható – többek között – a partner-vagy a szerszámtörzs, látható, hogy mi zajlik a nyom­dában, megnyitható a táskakereső vagy a termelési program. Szinte minden táblázatunk megjelenése, a látható oszlopok és egyéb beállítások elmenthetőek. Vannak saját partner- és cikklisták, hogy a napi munka még egyszerűbb legyen.

Az alkalmazás lehetőségeiről és a mindennapi hasz­nálatról rengeteg információ és tudásanyag elérhető online, a ScrollMAX kézikönyvben és YouTube csa­tornánkon is. A legfrissebb funkciókról rendszeresen írunk facebook oldalunkon és természetesen a prog­ram nyitóképernyőjén!

scrollmax.hu

info@scrollmax.hu

- Hirdetés -