A nyomtatás legyen alkotás… Új távlatok a felületnemesítésben

A nyomtatás és a nyomtatott csomagolóanyag gyártás folyamatosan változik a fogyasztási trendek, fenn­tarthatósági törekvések valamint a jogszabály változások hatására. Ebben a változó világban csak úgy ma­radhatunk az élvonalban, ha technológiánkat a vevői igényekre szabva folyamatosan fejlesztjük.

A Keskeny Nyomda gépparkja olyan Európá­ban egyedülálló nyomógéppel bővült, melyet a Heidelberg kifejezetten nyomdánk számára ter­vezett és készített el. A Heidelberg Speedmaster XL106-7+LYY1+LXUV / VINFOIL gép segítsé­gével megvalósíthatóak a legváltozatosabb grafi­kai ötletek és különleges látványelemek a nyom­tatási folyamattal egyidőben. A nyomóművek, lakkozóművek száma és elhelyezkedése teszi le­hetővé a színek és a matt vagy fényes UV lakko­zások kompromisszum nélküli variációit, amit a VINFOIL (ezüst fólia) technológia egészít ki a páratlan látvány eléréséhez.

Például, ezüst fólia alkalmazásával egyidőben választhatunk 5 szín nyomtatást és kreatív lak­kozásokkal (hibrid lakk) tehetjük egyedivé a lát­ványt, vagy 6 szín nyomtatás és forma UV lakk használatával alkothatunk formabontó design elemeket.

A felülnyomtatott ezüst fólia csillogó metál szí­nei és a lakkok kombinációjának száma felül­múlja eddigi lehetőségeinket, nagyobb szabad­ságot adva a tervező grafikusok számára.

A géphez épített, VINFOIL által gyártott ezüst fóliázó egység a legmodernebb kiegészítőkkel se­gíti a gyors beigazítást, az optimális fólia hasz­nálatot, amely nagymértékben befolyásolhatja a termék gyártási költségeit. A nyomtatandó íven elhelyezett termékek fólia igényét egy erre kifejlesztett program segít optimalizálni, így már az árajánlat is a legkedvezőbb megoldás szerint készülhet el. Az MFU® többszörös fólia használati egység, az első fóliázási műveletet követően a fóliát visszairányítja a nyomóműbe, így grafikától függő­en egy fólia tekercs akár háromszor is felhasz­nálható a nyomtatási folyamatban, ami ideális esetben 85%-os megtakarítást is eredményez­het. (részletesebb információkért keresse fel honlapunkat, vagy kérdezzen tőlünk email-ben: marketing@keskeny.hu)

MINŐSÉGI ÉS HATÉKONY CSOMAGOLÓANYAG GYÁRTÁS

A nyomtatási technológia fontos kiegészítője a minőségi doboz készítésnek is, de szükség van tökéletesen összehangolt, automatizált folyama­tokra, hogy hatékony és gazdaságos csomagoló­anyag gyártást tegyünk lehetővé.

A Keskeny Nyomda legújabb fejlesztései is ennek figyelembevételével történtek, meglévő gépjeink mellé nagy kapacitású, a legmodernebb technoló­giával felszerelt stancoló-, dobozragasztó gépeket helyeztünk üzembe.

Bobst és Heidelberg WPM stancoló gépjeink bővített B1 formátum feldolgozására képesek. Kamerás ívellenőrzővel rendelkeznek, így stan­colás során tartani tudják a 0,1 mm-es pontos­ságot. Automata kitörőegység segíti a tökéletes hulladékeltávolítást a kistancolt ívekből.

Kiemelt szerepet kap a faltkarton gyártásban a 2021-ben vásárolt Bobst Masterfold dobozragasz­tógépünk, mely nagyon rövid beállítási idővel és akár 100.000 db doboz/óra tel­jesítménnyel segíti a hatékony termelést. Nagy méretű, akár 1100 × 700 mm-es ívből stancolt dobozok, speciális konst­rukciók ragasztására is alkalmas. HHS egyedi kódfelismerő biztosítja a dobozok biztonságos rendszerezését. A gép auto­matikusan felismeri a FEFCO és ECMA standard konstrukciókat, így ezeknél a dobozoknál rövidebb és gyorsabb a ra­gasztás beállítása.

Komplex szolgáltatást kínálunk ügyfele­inknek, mely a csomagolóanyag terve­zési fázisától, a nyomtatással kapcsolatos tanácsadáson át, a termék gyártásának minden folyamatát felöleli, biztosítva ezzel a legjobb mi­nőség elérését.

KÖRNYEZETBARÁT CSOMAGOLÁS

A csomagolási trendeket befolyásoló tényezők közül talán az egyik legfontosabb a környezettu­datos gondolkodás, mely meghatározza a cégek elképzeléseit a csomagolóanyag gyártás során is. Nyomdánk folyamatosan dolgozik azon, hogy az ügyfelek elvárásainak maradéktalanul megfelelő alapanyagokkal és technológiákkal állítsuk elő a termékeket.

Cégünk ISO 14001 rendszer szerint működik már 2018 óta, valamint rendelkezünk PEFC és FSC tanúsítványokkal is, mert így biztosíthatjuk part­nereinket arról, hogy támogatjuk a felelős és fenn­tartható erdőgazdálkodást, amivel közvetetten hozzájárulhatunk a Föld erdőinek megóvásához.

TEGYE PRÓBÁRA NYOMDÁNKAT!

Szakértő csapatunkkal segítünk megtalálni a leg­jobb megoldásokat termékének elkészítéséhez.

Alkossunk együtt valami rendkívülit!

Keskeny Nyomda

- Hirdetés -