A nyomdaipar demográfiai mutatói ekképpen alakulnak 2028-ig

A Smithers szakértői jelentése a nyomdaipar helyzetét vizsgálta világszerte demográfiai szempontból. Az elemzés a korábbi és a jelenlegi foglalkoztatottsági adatokat vette alapul.

A nyomdaiparban foglalkoztatottak teljes létszáma 2018 és 2022 között közel 15 százalékkal csökkent. Az ágazat húzórégiója Ázsia, ugyanis a foglalkoztatottak több mint 60 százaléka e kontinensen dolgozott 2022-ben, és ugyanezen évben az ezen a területen működő vállalatok közel 65 százaléka is itt működött. Ám 2018 és 2022 között az ázsiai nyomdaipari vállalatok száma közel 13 százalékkal csökkent.

A nyomdaipar az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül, amelyekben különböző regionális tényezők játszottak szerepet az egyes ágazati piacok fejlettségével összefüggésben. A nyomdaipari foglalkoztatottság csökkenő tendenciát mutat, amit a technológiai fejlődés és az automatizálás indukál. Az ágazatban egyértelműen látszik, hogy a munkaerő-optimalizálás növelésére törekednek a vállalatok, ami kevesebb alkalmazottat jelent a jövőre nézve. Emellett globális viszonylatban a nyomdaipari cégek száma is változik: Indiában sok kisebb, míg Kínában kevesebb, de nagyobb nyomdák működnek. Ázsiában továbbra is jelentősek maradnak ezen iparági tevékenységek, de más feltörekvő piacok terén is látható lesz fejlődés. A csomagolással kapcsolatos szegmens várhatóan növekedni fog, ami az automatizálás és a fokozott technológiai integráció mellett az ágazat átalakulását jelzi.

Hogy alakul a helyzet Magyarországon?

A WhatTheyThink cikksorozatában az európai nyomdaipar méretét vizsgálta – köztük Magyarországét is – a forgalom, valamint a foglalkoztatás alakulása alapján, különös tekintettel a 2020-as évi világjárvány során tapasztalt hatásokra.

Magyarország a 13. legnagyobb forgalommal rendelkezik Európában, és ugyanebben a harmadik Közép- és Kelet-Európában (Csehország és Lengyelország helyezkedik el előtte). Hazánk nyomdaipari gazdasági aktivitása 2016 és 2018 között növekedett, ám 2019-ben enyhe lassulásnak indult – a 2019-es forgalom 958 millió euró volt, ami magasabb, mint a 2015-ös 926 millió euró, de alacsonyabb a 2018-as csúcsértéknél. Ezzel szemben 2020-ban a világjárvány következtében e mutató 9,7 százalékkal csökkent.

A foglalkoztatottak száma 2015 és 2019 között szinte változatlan maradt: 16500 fő körül mozgott. 2020-ban a koronavírus-járvány hatására azonban 2,4 százalékos csökkenést mutatott, ami jelentősen alacsonyabb, mint a forgalom esése. E jelenség több tényező miatt alakult kedvezően az alkalmazottak megtartása tekintetében. De ezek közül az emelhető ki a leginkább, hogy a magyar vállalatok gyakran inkább a képzett munkaerő megtartására törekedtek – a nehéz gazdasági időszak ellenére –, mivel az új szakemberek toborzása, képzése sokszor költségesebb.

Magyarország nyomdaipara 2020-ban az európai nyomdaipar 1,2 százalékát tette ki, ami Svédország és Finnország nagyságának felel meg. A foglalkoztatottak számát tekintve 2,4 százalékos európai részesedéssel rendelkezik, ami közel áll a Hollandiában ezen iparágban dolgozók számához.

Némethi Botond, Print&Packtech

- Hirdetés -