Mennyire hasznos a robotika a csomagolóiparban?

Az ipar 4.0 térnyerésével egyre több gyár dönt az automatizáció mellett – ez alól természetesen a csomago­lási folyamatok sem képeznek kivételt. Az elképzelést ugyanazok az okok irányítják, mint amelyek az első robotok bevezetését a gyárakba – a hibák kiküszöbölése, a humán munkaerő felszabadítása és a költségek csökkentése a cél. A csomagolóiparban hasonlóan nagy haszonnal járhat az automatizálás, feladatuk ezen ágazatban is rendkívül sokszínű lehet. A Packaging Labelling cikke alapján összegyűjtöttük a csomagolóipar robotizálásának előnyeit, cikkünkben ezeket mutatjuk be részletesen.

A robot csomagológépek előnyt élveznek a hu­mán munkaerővel szemben, ugyanis a beren­dezések felülmúlják az embereket pontosság, sebesség és következetesség tekintetében. A ro­botok könnyedén beilleszthetők a csomagolási, valamint szállítási folyamatokba, ezzel csök­kentve az ergonómiailag kockázatos munkát, il­letve felgyorsítva a szállítási időt, mindemellett pedig kielégítik a forgalmazók, kiskereskedők és fogyasztók igényeit.

MEGFOG ÉS ELHELYEZ

Az ilyen típusú robotokat általában a gyártás­ban használják, de olyan alkalmazási területen is hasznosak, mint a szemétgyűjtés, csomagolás és ellenőrzés. A gyorsaság és a következetesség a fő előnyük. Ezek a gépek kis mérettel, vala­mint kis súllyal rendelkeznek, ezért olyan terü­leteken képesek dolgozni, ahol korlátozottan áll rendelkezésre hely, emellett könnyen prog­ramozhatók, ezzel együtt több alkalmazásra is használhatók.

RAKLAPOZÁS

A palettázás a harmadlagos csomagolás. Ez magá­ba foglalja a dobozok elrendezését és a szállításra való előkészítését, amelyeket raklapokra tesznek. Rendkívül gyakori alkalmazás az élelmiszeripar­ban. Ennek a robot csomagolási rendszernek az egyik előnye, hogy csökkenti a dolgozók sérü­lését. A palettázás automatizálásának fő előnye, hogy javítja a munkakörülményeket és a munka­vállalók biztonságát, maximalizálja a gyártás se­bességét, csökkenti az üzemeltetési költségeket, növeli a gyártás rugalmasságát, és javítja a rakla­pon elhelyezkedő termékek minőségét.

SÜLT TERMÉKEK ELHELYEZÉSE

Az olyan termékeket, amelyek sütési folyamat során készülnek, nehéz eltávolítani a serpenyő­ből vagy tepsiből, pedig ez pontos kivitelezést igényel. A sütött és tömegesen előállított sütemé­nyeket általában ipari méretű tepsiben készítik. Ehhez a robotkarok rendkívül hasznosak lehet­nek, ugyanis képesek gyorsan pakolni a termé­keket anélkül, hogy kárt okoznának bennük, és előkészítik azokat az elsődleges csomagolásra. A sült termékeket különböző megfogók segítsé­gével képesek elhelyezni a megfelelő pozícióba.

DOBOZOLÁS

A dobozba csomagolás egy szükséges lépés a ter­mékek szállításának előkészítéséhez. A dobozolás folyamata magába foglalja az egyedileg csomagolt áruk felvételét és elhelyezését. A termékek ezál­tal a környezettől elzárttá válnak, így nem érheti őket szennyeződés. Ezt a folyamatot kényel­mesen és egyszerűen hajtják végre a robotok. A megfogók már olyannyira fejlettek, hogy még az olyan törékeny termékeket is képesek bizton­ságosan elhelyezni, mint amilyen a tojás.

RAKTÁROZÁS

A raktározási folyamat a termékek megfelelő csomagolását követően kezdődik. A raklapokon történő szállítás az utolsó feladat. Az automa­tizált raktározásból leginkább az élelmiszeripar profitál, hiszen gyorsan, hatékonyan és bizton­ságosan helyezhetők el ebben az esetben is a termékek. A folyamat rendkívül munkaigényes lenne emberi kézzel, hiszen hihetetlen nagy mennyiségekről lehet szó. Az AGV-k és AMR-ek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy gyorsan szállítsák a termékeket.

Némethi Botond, Print&Packtech

- Hirdetés -