Márkaépítés vonzó csomagolás által

A marketingben és a márkaépítésben a termékek csomagolása rendkívül fontos tényező. A megjelenés befo­lyásolja a vásárlók attitűdjét, visszatérő ügyfelek szerezhetők vele. A csomagolás hatást gyakorol az emberek márkáról alkotott képére. Ezzel együtt nem tetszik minden a fogyasztóknak, hiszen sokkal komplexebben áll össze a márkához való viszony, például: ár, márkanév, tartalom, csomagolás és még sok egyéb komponens. A különböző kampányok segítségével építhető fel az adott márka. A Packaging Labelling cikke alapján be­mutatjuk, hogyan tehető vonzóvá a márka a csomagoláson keresztül

AZ EGYSZERŰ AZ NAGYSZERŰ

A termékek csomagolásának egyszerű és mini­malista kivitelezése ma már trendszerű, ennek pedig megvan az oka. A vásárlási folyamat során rengeteg vizuális információ „ömlik” a fogyasz­tóra, így a vonzó tulajdonságok vagy díszítések észrevétlenek maradnak. A legsikeresebb már­kacsomagolás egyedi és könnyen azonosítható. Jelmondat: a kevesebb több. A termék csomago­lásának egy pillanat alatt kell kifejeznie a már­kát, amelyből az ügyfelek azonnal tudni fogják, mire használják azt a készítményt. Az egyszerű és letisztult csomagolás nagyban hozzájárul ah­hoz, hogy a termék jobban kiemelkedjen a többi közül.

A CSOMAGOLÁSTERVEZÉS AZ ÚT A SIKERHEZ

Sok márka nem tulajdonít kellő jelentőséget a csomagolástervezésnek, ami óriási hiba, hiszen magasabb kiadásokat okozhat. A színvonalas csomagolástervezésbe történő befektetés mutatja meg a fogyasztóknak, hogy az adott márka értékes. Versenyképes termék keletkezhet csupán a dizájn révén, ugyanis a kreatív, jól megkülönböztethető, megfelelően kivitelezett és gondosan megtervezett csomagolás növeli a márka észlelt értékét.

A HITELESSÉG ERŐSSÉG

A hitelességet nehéz egzakt módon meghatároz­ni, de az ügyfelek felismerik, ha látják. Töreked­ni kell arra, hogy olyan csomagolást fejlesszünk, amely hitelesen közvetíti a márka imázsát, érté­keit, ígéretét, pozícióját és történetét. Jól megje­gyezhető brand építhető az eredetiség érzetével, amely egyedi tervezéssel készült, s vonzza az ügyfeleket.

HANGSÚLYOS TIPOGRÁFIA

A lenyűgöző tipográfia feltűnő különbséget je­lenthet a csomagolásban. Érdemes a prémiumka­tegóriás, jól olvasható betűtípusokat választani, és ügyelni a szöveg méretére, színére, valamint a karakterek közötti távolságra. Érzelmi kapcso­lat alakítható ki a fogyasztókkal az elnevezések, a nyelvezet, valamint a kreatív szövegírásban köz­vetített üzenetek révén. Ezenkívül a kézzel írott hatású egyedi betűtípus és egyszerű színvilág elősegíti a termék gyors kategorizálását a vizuális hatás által.

Fotó: packaging-labelling.com

TERVEZÉS ÉS TARTÓSSÁG

Az ellátási lánc folyamatától és a termékek tá­rolhatóságától függ, hogy a csomagolás milyen élettartamot igényel. A nagy értékű, lassabban mozgó fogyasztási cikkek esetében különösen fontos a tartós csomagolás. Az FMCG termé­keknek szintén magas szintű tartósságú cso­magolásra van szükségük. A sérült csomagolás­nak az értékesítési pontban vagy utána rendkívül negatív hatása lehet a márkára nézve, mivel a vásárlók nem megfelelő vagy alacsony árkategó­riájú minőségnek fogják tartani.

FÓKUSZBAN A POLCHATÁS

A polchatás világít rá igazán, hogyan néz ki a termék a boltok sorain, függetlenül attól, hogy kiemelkedik vagy egybeolvad a többivel. Még a kivételes és egyedi csomagolás sem feltétlenül ha­tékony, ha nem rendelkezik a kívánt polchatással. A csomagolás kialakításának létfontosságú eleme, amelyet a terméktervezés előtt tesztelni kell.

Ajánlott a termékeket fizikálisan elhelyezni a polcokon, közvetlenül az azonos termékkate­góriába tartozó versenytársak árucikkei mellett. A termék jobban eladható, ha megjelenésében megkülönböztethető a környezetében lévő por­tékáktól. A polchatás elérése némi kísérletezést igényel, de létfontosságú, és minden ráfordítást megér.

VERSENY TANULMÁNYOZÁSA

Fontos a csomagolás egyedisége, ami alapján a fogyasztók számára ismertté válik. Érdemes fi­gyelemmel kísérni a sikeres márkákat, és átgon­dolni, mi a közös a csomagolásukban. Ez nem feltétlenül csak a színvilágra vonatkozik, hanem a felhasznált anyagokra, a fizikai/szerkezeti ki­alakításra, de még a csomagolás által hordozott üzenetre is. Kifejezetten eltérőnek kell lennie a többitől, a fogyasztóknak pedig továbbra is képesnek kell lenni arra, hogy a követelménye­iknek megfelelően kapcsolódhassanak az adott termékhez.

Némethi Botond, Print&Packtech

- Hirdetés -