Felejtsd el a hosszú munkafolyamatokat: a Heidelberg így forradalmasítja a nyomdaipart

A nyomdaipari fejlesztések a jövő trendjeire adnak választ. A Heidelberg legújabb innovációi arra irányulnak, hogy az ágazat minden területén csökkentsék a manuális beavatkozások lehetőségét, ezzel is növelve a termelés hatékonyságát és redukálva a gyártás idejét.

A nyomdaipari vállalatoknál számos gyártási folyamatot már digitalizáltak. A Prinect Workflow ezt hivatott haté­konyan elősegíteni. Gyakran különböző szolgáltatóktól szerzik be a nyomdák a megoldásokat, amelyeket így csak erőfeszítések árán lehet a hálózatba kapcsolni vagy integrálni.

A Heidelberg erre fejlesztette a Prinect névre keresztelt szoftverét, ami végponttól végpontig tartó megoldásokat jelent. A munkák kezelésétől a nyomtatási folyamaton keresztül a befejezésig végigkísérhető a folyamat. Ez egy lépés az autonóm termelés felé.

A munkaerőhiány, a kiélezett piaci verseny és a költ­séghatékonyság kérdése jelentik azokat a problémákat, amelyek különösen hangsúlyosak a nyomdai utómunka területén. A Heidelberg automatizált és robotizált megol­dásokat nyújt, amelyek választ adhatnak a kihívásokra.

TELJES ÉRTÉKLÁNCOT LEFEDŐ MEGOLDÁS

A Heidelberg a nyomdaiparban átfogó megoldásokat nyújt, azonban csak az integrált Prinect szoftverrel válhat hatékonnyá az egység. Az ajánlatok kalkulációjától kezdve a gyártástervezésen át a prepress folyamatokon keresz­tül a nyomdagépek és a postpress rendszerek specifiká­cióinak beállításáig mindent magába foglal. Ez a digita­lizált folyamatlánc időt és költséget takarít meg, ezáltal elkerülhetők a működési hibák, csökken a hulladék- és az energiafogyasztás, így a nyomdatermékek előállítása fenntarthatóbbá válik.

Az autonóm termelés elősegítését célozza meg a Push to Stop funkciójával a Prinect. Ez biztosítja a folyamatos adatáramlást a gyártási folyamatba, valamint ellátja a nyomdagép számos asszisztens rendszerét a szükséges információkkal. A Prinectnek köszönhetően az új Peak Performance generációjával együtt az autonóm gyártás a csomagolás­nyomtatás területén is lehetővé válik. A Heidelberg vára­kozásai alapján ez akár 20 százalékkal is növelheti a teljes termelékenységet a csomagolóipari ügyfelek számára.

A Prinect Apps megoldásokat ad a felhőből a nyomdaipar szereplőinek. A Heidelberg így olyan előnyöket nyújt a felhasználók számára, hogy például nem kell saját hard­verre, informatikai személyzetre vagy karbantartásra erő­forrást fordítani. A számítási teljesítményt és a tárhelyet egyéni igényekhez igazítják, ráadásul mindig a legfrissebb szoftververziókkal dolgozhatnak – a frissítések automati­kusan történnek. Ezek a felhőalapú alkalmazások új előfi­zetési modelleket is lehetővé tesznek, például a vállalatok kiválaszthatják, hogy melyik szoftverre van szükségük.

AZ AUTOMATIZÁCIÓ LEHET A MEGOLDÁS A KIHÍVÁSOKRA

A nyomdaiparban több munkafolyamat esetében is jelen­tős a manuális feladatvégzés. Ám a munkaerőhiány miatt egyre nehezebb megtalálni a megfelelő szakembereket. Így a határidők betartása és emiatt a nyomdában uralko­dó stressz megnehezíti a vállalat életét. A piaci verseny és a költségnyomás nagy, amit számos tényező befolyásol.

A Heidelberg ezt a kihívást hidalja át a megfelelő megol­dásaival. „A kulcs a folyamatok automatizálásában rejlik a teljes értékláncban” – mondja Stefan Dettke, a HEIDELBERG Postpress Commercial vezetője. „Ez egy­részt ellensúlyozza a munkaerőhiányt azáltal, hogy az íves ofszet- és hajtogatógépek nagymértékben autonóm módon tudnak termelni, és minimális számú kezelősze­mélyzettel működtethetők.

Másrészt a hajtogatógépek teljesítménypotenciálját a postpressben is ki lehet használni, hogy a megterhelő fizikai munkát a robotokra bízzák. Egy széleskörűen auto­matizált Heidelberg hajtogatógép például műszakonként akár hét tonna mozgatására is képes.”

A Stahlfolder hajtogatógépek csúcsteljesítményt nyúj­tanak. A Stahlfolder TH/KH 82-P zsaluzott formában vezeti át a lapokat a rendszeren. „Az egylapos feldolgo­záshoz képest ez a megoldás 50 százalékos vagy annál is magasabb termelékenységnövekedést eredményez­het” – hangsúlyozza Stefan Dettke. „Ennek a tempónak a követése a lerakodásnál egy ember számára fizikailag megterhelő lenne.” A Heidelberg StackStar P rakodógép kínál erre kiváló megoldást. Az ipari robot leveszi a terhet a dolgozók válláról, és állandó teljesítmény mellett maximális ter­melékenységet biztosít. A StackStar P tizenkét másod­percenként helyez egy terméket a raklapra, óránként akár 300-at is. A robot elforgató funkciója lehetővé teszi, hogy a csomagokat az első oldalukkal lefelé vagy felfelé fordítva helyezzék el. A szignók mindig helyesen igazod­nak a raklapon a további feldolgozáshoz. A StackStar P a Push-to-Stop koncepció révén integrálható a végponttól végpontig tartó gyártásba.

INNOVÁCIÓK A DRUPA KIÁLLÍTÁSON

A Heidelberg a drupa kiállításon számos innovációja mel­lett bemutatja a StackStar C kollaboratív robotját. Ez egy együttműködő, rugalmas robotkar, amely a termékköte­gek automatikus egymásra helyezését hivatott elvégezni a postpress folyamatban. Ez az eszköz egy rendkívül mobilis berendezés, ami könnyen mozgatható a külön­böző gépek között. A robotkar 180 fokos tartományban mozog, és képes a csomagokat felváltva két raklapra helyezni a bal és jobb oldalára. Akár képes nonstop munkavégzésre is. A StackStar C kollaboratív kialakításá­nak köszönhetően az emberek mellett is alkalmazható, biztonságos számukra.

A nagymértékben automatizált Stahlfolder TH 82-P le­mezhajtogató gép második generációja szintén a drupán ünnepli premierjét. A Peak Performance hajtogatórend­szert új kivitelben és egyszerűsített kezelési koncepcióval mutatja be a gyártó. A nettó teljesítményét tovább növeli az első hajtogatóállomás után esetlegesen hiányzó ívek kidobása. A második és harmadik hajtogatóállomás műszaki átalakítása csökkenti a kézi beavatkozás lehető­ségét a formátum- és papírváltások során, ami szintén felgyorsítja az előkészítési folyamatokat. A Stahlfolder TH 82-P kezelőfelülete a legújabb Speedmaster XL 106 gene­ráció kialakításán alapul, amely szintén a drupa 2024-en tartja világpremierjét. A hajtogatógép kezelőpaneljébe ágyazott Smartlight a megfelelő színekkel tájékoztatja a kezelőt a hajtogatógép aktuális állapotáról.

#Heidelberg

- Hirdetés -